Bio

Po 10tich rokoch práce s deťmi sa vyštudovaný herec Mário Novák rozhodol vytvoriť spolu so svojou manželkou Ninkou projekt „TONY & TINA“ , v rámci ktorého deťom ponúkajú svoju vlastnú tvorbu a lásku k deťom formou divadelných predstavení, tanečných choreografií, zábavných pesničiek, detských akcií s vlastným animačným teamom a mnoho ďalšieho. Mnoho detí malo už možnosť Mária a Ninku vidieť na rôznych akciách v obciach, materských a základných školách, prípadne sa s nimi zabavili a zatancovali na rôznych firemných akciách. Mário je bláznivý umelec, ktorý v projekte TONY & TINA stvárňuje postavičku „Tonyho“, tvorí pesničky, scenáre, kostýmovú základňu a celú tématiku rôznych akcií. Ninka je Máriova manželka, ktorá stvárňuje postavičku „Tiny“ a okrem jej aktívnej účasti na divadelných predstaveniach, tvorí tanečné choreografie a stará sa o administratívny chod spoločnosti.